Lente in Pieterburen

Het weer werkt nog niet echt mee, maar langzaam maar zeker komt Pieterburen weer tot leven.
Vanaf april is de Petruskerk ‘s middags (behalve op maandagen) weer open voor bezoekers, met als speciale attractie de bespeling van het orgel, iedere zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. De moeite waard om eens even binnen te lopen. Domies Toen ligt er alweer prachtig bij en met ingang van april is de Theeschenkerij ook weer open.

Wadloopgidsen hebben hun eerste verkenningstochten uitgevoerd. Het Dorpshuis en de Waddenmarkt organiseren paasmarkten met diverse activiteiten, ook voor kinderen, en op diverse locaties in het dorp openen kunstenaars en galeries op gezette tijden hun deuren.

Mooi hè, zo’n grote diversiteit aan activiteiten, allemaal in ons eigen dorp!

Kijk voor data en overige bijzonderheden in de agenda, elders op deze site.

Kledingbak en glasbak verplaatst naar grote parkeerplaats

Op verzoek van omwonenden heeft Dorpsbelangen er steeds voor gepleit om bussen en campers te weren van de oude parkeerplaats. We hebben er lang op moeten wachten, maar dit wordt nu geëffectueerd door het plaatsen van een balk die de inrijhoogte van het parkeerterrein beperkt.

Om die reden moest voor de Humanitas- en glasbak een andere plek gevonden worden. Deze staan nu op de grote parkeerplaats, links bij de ingang.

Ook eind 2014 een oudejaarsvuur

Dankzij een initiatief van Rienk Dijkstra wordt deze traditie voortgezet! Als de weersomstandigheden het toelaten, uiteraard. De biljartclub van het Dorpshuis zorgt rond middernacht voor Glühwein en warme chocolademelk. Een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen!

Met een andere traditie is dit jaar gebroken: Dorpsbelangen plaatst geen kerstbomen in het dorp. Enerzijds vanwege materiaalpech (de lampen zijn stuk) en anderzijds vanwege de kosten.

Kerst in Pieterburen

Voor de decembermaand zijn diverse activiteiten aangemeld. Er is voor elk wat wils, van het maken van kerststukjes en een kerstfair tot een Kerstvloedwandeling en het traditionele Oudejaarsklaverjassen.

Helaas is de Petruskerk dit seizoen gesloten in verband met restauratiewerkzaamheden. Maar de Buitenplaats Noordkust is in de periode van 20 t/m 27 december (met uitzondering van Eerste Kerstdag) geopend van 13.00 tot 17.00 uur, met diverse activiteiten.

Bijeenkomst over aardbevingen

De Vereniging Groninger Dorpen organiseert een aantal bijeenkomsten om met bewoners te spreken over de problematiek rond de aardbevingen. De bedoeling is om op kleine schaal met bewoners hierover in gesprek te gaan. Om die reden is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden!

De bijeenkomsten worden gehouden in onderstaande plaatsen:
Op 6 november in Zuidbroek,
op 18 november in Sauwerd,
op 25 november in Tjuchem en
op 27 november in Middelstum.

Maar informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op de website van de Vereniging Groninger Dorpen.

Kernafval plannen

De laatste weken komt Pieterburen af en toe weer bovendrijven als één van de mogelijke locaties om kernafval op te slaan. Dit is weliswaar voorlopig nog niet aan de orde, maar feit is wel dat de Europese lidstaten verplicht zijn om uiterlijk 23 augustus 2015 hun plannen voor beheer van radioactief afval in een Nationaal Programma uiteen te zetten. In het kader hiervan legt de minister van Economische Zaken eind 2014 het Rapport Verkenning Lange Termijn Beheersopties voor radioactief afval en verbruikte splijtstof aan de Tweede Kamer voor.
En zo komen onze zoutkoepels ook weer in beeld.
Op dit moment is het beleid om het afval eerst 100 jaar bovengronds op te slaan en om die tijd te gebruiken voor onderzoek naar een verantwoorde (?) eindberging. Maar dat neemt niet weg dat de berichtgeving een aantal leden van de actiegroep Pieterburen-Tegengas alweer heeft wakkergeschud. Zij houden de vinger aan de pols en nemen waar nodig contact op met lokale en provinciale bestuurders. Ook de federatie Natuur en Milieu heeft al uitgesproken dat ondergrondse berging in Noord Nederland niet acceptabel is.

Hopelijk komt men op tijd tot het besef dat de opslag van kernafval in zoutkoepels in een gebied met aardbevingsdreiging ondenkbaar is!

Array