Diverse instanties houden zich bezig met de veiligheid in onze regio en met de afhandeling van de schade.

Maar behalve (materiële) schade is ook de leefbaarheid in het geding.  Hiervoor is nu het Loket Leefbaarheid geopend door de NAM en de Dialoogtafel. Bij dit digitale loket kunnen inwoners van de negen gemeenten in het getroffen gebied, waaronder ook de gemeente De Marne, een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp juist kunnen verhogen. Een kans die we niet moeten laten liggen!

Kijk op de website van de Dialoogtafel Groningen. Daar is niet alleen alle informatie te vinden over het indienen van een aanvraag, maar er komt ook een overzicht van de projecten die al zijn gehonoreerd.

Heb je een goed idee, neem dan contact op met het bestuur van Dorpsbelangen Pieterburen.

Array