Asfaltering Hoofdstraat

Naar aanleiding van klachten van aanwonenden over trillingen, heeft de gemeente besloten de klinkers in de rijbaan te vervangen door asfalt. De werkzaamheden staan op de planning om nog dit jaar uitgevoerd te worden.

De gemeente organiseert hierover een inloopbijeenkomst voor allen die hier meer over willen weten. Meer informatie in de agenda, elders op deze site.

Maximum snelheid

De maximum snelheid in de bebouwde kom van Pieterburen bedraagt 30 km/h. Wij verzoeken u als weggebruiker om u hieraan te houden, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Hard rijden leidt tot schade aan huizen door trillingen, en gevaarlijke situaties. Dank voor uw begrip.

Array