Claims autoschade

Mensen van wie de auto is beschadigd, kunnen hun schadeclaims laten meelopen in het strafproces tegen de verdachte. Dit meldt Slachtofferhulp Groningen.

Waarschijnlijk besluit de Officier van Justitie om deze schades in te brengen in het proces. Als dit gebeurt, kan de verdachte ook veroordeeld worden tot het terugbetalen van de gedupeerden. Deze betalingen worden dan geïnd door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) en uitbetaald aan de gedupeerden.

Een andere mogelijkheid is om de schades civielrechtelijk op de dader te verhalen. Dit moet via een advocaat of rechtsbijstandsverzekering. De dader kan dan door de civiele rechter wel veroordeeld worden tot het betalen van de advocaatkosten.

Wilt u meer informatie en/of uw schadeclaim aanmelden voor het strafproces, dan kunt u contact opnemen met mr. Maria Steendam van Slachtofferhulp Groningen, telefoon 088 1674071.

Asfaltering Hoofdstraat

Naar aanleiding van klachten van aanwonenden over trillingen, heeft de gemeente besloten de klinkers in de rijbaan te vervangen door asfalt. De werkzaamheden staan op de planning om nog dit jaar uitgevoerd te worden.

De gemeente organiseert hierover een inloopbijeenkomst voor allen die hier meer over willen weten. Meer informatie in de agenda, elders op deze site.

Array