Maximum snelheid

De maximum snelheid in de bebouwde kom van Pieterburen bedraagt 30 km/h. Wij verzoeken u als weggebruiker om u hieraan te houden, hoe moeilijk dat ook kan zijn. Hard rijden leidt tot schade aan huizen door trillingen, en gevaarlijke situaties. Dank voor uw begrip.

Nieuwe website

Dorpsbelangen Pieterburen heeft sinds kort een nieuwe website, die functioneert op zowel een gewone pc als op een tablet of een smartfoon. De bouw van deze website is uitgevoerd door het Pieterbuurster bedrijf Corneliszoon. Mocht u ook interesse hebben in een website, bel dan even met 769011.

Array