Voortbestaan Vereniging in gevaar

Er hebben zich helaas te weinig belangstellenden gemeld voor een bestuursfunctie in de Vereniging Dorpsbelangen. De consequentie daarvan is dat de vereniging komend voorjaar zal worden opgeheven. Pieterburen heeft dan geen dorpsvereniging meer die de belangen van haar bewoners behartigt.

Dit bleek maandag 23 november tijdens een vergadering in het Dorpshuis. Het voltallige bestuur treedt dit voorjaar af. Ook de Pieterbuurster Courant zal niet meer verschijnen. Er komt nog één afscheidseditie.

De teloorgang van de vereniging wordt door het bestuur in hoge mate betreurd, echter velen hebben zich al jaren ingezet voor hun dorp en willen graag het stokje overdragen aan nieuwe dorpsgenoten.

Kandidaten kunnen zich alsnog melden bij het bestuur. Ook wordt er nog gezocht naar een redacteur voor de Courant c.q. de website.

Oudejaarsvuur

Tijdens de jaarwisseling 2015-2016 wordt weer een oudejaarsvuur gebrand op de oude parkeerplaats. Wil je ook meehelpen meld je dan bij Rienk Dijkstra.

Kerstbomen kunnen op oudejaarsdag worden ingeleverd. Voor ander schoon hout wordt gezorgd. In het dorpshuis kan men elkaar gelukkig nieuwjaar wensen.

Bent u de nieuwe bestuurder van Dorpsbelangen Pieterburen?

Woont u in Pieterburen? Dan willen we graag met u in gesprek over de toekomst van Dorpsbelangen Pieterburen.

Begin november hebben inwoners van Pieterburen een enquête ontvangen. Aanleiding hiervoor  is het aftreden van de huidige bestuursleden in het voorjaar van 2016. Helaas  zijn er nog geen nieuwe bestuursleden.  Dit betekent dat Pieterburen binnenkort geen vereniging Dorpsbelangen meer heeft.

Het huidige bestuur  roept hierbij alle inwoners op om mee te denken over de toekomst van Dorpsbelangen Pieterburen!

U bent van harte uitgenodigd op maandag 23 november van 19.30-21.00 uur in het dorpshuis, aan de Hoofdstraat te Pieterburen.

Domies Toen doet het in de tuin

vlinders_02Op zondag 6 september organiseert Domies Toen een workshop over bloemen en insecten. De bioloog Rolf Roos, o.a. bekend als columnist van Vroege Vogels, geeft een workshop “Niet zonder elkaar – bloemen en insecten”. Meer informatie in de agenda, elders op deze site.

Dorpshuis vanaf 20 augustus weer open

Op 20 augustus opent het dorpshuis zijn nieuw geverfde deuren.
Er zijn al verschillende activiteiten gepland. Raadpleeg de agenda, elders op deze site. En noteer in ieder geval het openingsfeest vast in je agenda: 26 september tapas en drankjes.

Heb je ideeen voor nieuwe activiteiten, kom dan naar de brainstormsessie op 25 augustus, 19.30 uur.

De getijden blijft in Pieterburen

de-getijdenDankzij inspanning van velen blijft het Montessori-onderwijs in Pieterburen, in ieder geval tot 2018. Hiertoe is  op 1 mei 2015 een intentieverklaring ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op het schoolplein.

In de komende tijd zal een vereniging worden opgericht om de school te ondersteunen.

Lente in Pieterburen

Het weer werkt nog niet echt mee, maar langzaam maar zeker komt Pieterburen weer tot leven.
Vanaf april is de Petruskerk ‘s middags (behalve op maandagen) weer open voor bezoekers, met als speciale attractie de bespeling van het orgel, iedere zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. De moeite waard om eens even binnen te lopen. Domies Toen ligt er alweer prachtig bij en met ingang van april is de Theeschenkerij ook weer open.

Wadloopgidsen hebben hun eerste verkenningstochten uitgevoerd. Het Dorpshuis en de Waddenmarkt organiseren paasmarkten met diverse activiteiten, ook voor kinderen, en op diverse locaties in het dorp openen kunstenaars en galeries op gezette tijden hun deuren.

Mooi hè, zo’n grote diversiteit aan activiteiten, allemaal in ons eigen dorp!

Kijk voor data en overige bijzonderheden in de agenda, elders op deze site.

Array