Groningen luidt de noodklok over gaswinning

Donderdag 12 februari debatteert de Tweede Kamer met minister Henk Kamp over de gaswinning in Groningen. Een belangrijk onderwerp! Wij zitten weliswaar niet in het centrum van het getroffen gebied, maar er zijn toch al meer dan genoeg panden in het dorp die schade hebben door de aardbevingen. Particuliere huizen, maar bijvoorbeeld ook de Petruskerk.

Het aanvangstijdstip van het debat staat op dit moment nog niet helemaal vast; vermoedelijk 11.00 uur. Maar je hoeft het niet te missen, want samen met vele andere kerken in Groningen zal ook de kerk in Pieterburen op dat tijdstip de noodklok luiden. Het debat wordt live uitgezonden door RTV-Noord.

Kledingbak en glasbak verplaatst naar grote parkeerplaats

Op verzoek van omwonenden heeft Dorpsbelangen er steeds voor gepleit om bussen en campers te weren van de oude parkeerplaats. We hebben er lang op moeten wachten, maar dit wordt nu geëffectueerd door het plaatsen van een balk die de inrijhoogte van het parkeerterrein beperkt.

Om die reden moest voor de Humanitas- en glasbak een andere plek gevonden worden. Deze staan nu op de grote parkeerplaats, links bij de ingang.

De zeehondencrèche nodigt je uit

Enkele weken geleden heeft de zeehondencrèche een enquête verspreid onder de inwoners van Pieterburen. Daarover en over de laatste ontwikkelingen en toekomstplannen wil de directie ons graag informeren tijdens een open avond op 23 januari 2015. Meer informatie in de agenda, elders op deze website.

Dit is dé kans om je te laten informeren en je mening te geven!

Ook eind 2014 een oudejaarsvuur

Dankzij een initiatief van Rienk Dijkstra wordt deze traditie voortgezet! Als de weersomstandigheden het toelaten, uiteraard. De biljartclub van het Dorpshuis zorgt rond middernacht voor Glühwein en warme chocolademelk. Een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen!

Met een andere traditie is dit jaar gebroken: Dorpsbelangen plaatst geen kerstbomen in het dorp. Enerzijds vanwege materiaalpech (de lampen zijn stuk) en anderzijds vanwege de kosten.

Kerst in Pieterburen

Voor de decembermaand zijn diverse activiteiten aangemeld. Er is voor elk wat wils, van het maken van kerststukjes en een kerstfair tot een Kerstvloedwandeling en het traditionele Oudejaarsklaverjassen.

Helaas is de Petruskerk dit seizoen gesloten in verband met restauratiewerkzaamheden. Maar de Buitenplaats Noordkust is in de periode van 20 t/m 27 december (met uitzondering van Eerste Kerstdag) geopend van 13.00 tot 17.00 uur, met diverse activiteiten.

Bijeenkomst over aardbevingen

De Vereniging Groninger Dorpen organiseert een aantal bijeenkomsten om met bewoners te spreken over de problematiek rond de aardbevingen. De bedoeling is om op kleine schaal met bewoners hierover in gesprek te gaan. Om die reden is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden!

De bijeenkomsten worden gehouden in onderstaande plaatsen:
Op 6 november in Zuidbroek,
op 18 november in Sauwerd,
op 25 november in Tjuchem en
op 27 november in Middelstum.

Maar informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op de website van de Vereniging Groninger Dorpen.

Kernafval plannen

De laatste weken komt Pieterburen af en toe weer bovendrijven als één van de mogelijke locaties om kernafval op te slaan. Dit is weliswaar voorlopig nog niet aan de orde, maar feit is wel dat de Europese lidstaten verplicht zijn om uiterlijk 23 augustus 2015 hun plannen voor beheer van radioactief afval in een Nationaal Programma uiteen te zetten. In het kader hiervan legt de minister van Economische Zaken eind 2014 het Rapport Verkenning Lange Termijn Beheersopties voor radioactief afval en verbruikte splijtstof aan de Tweede Kamer voor.
En zo komen onze zoutkoepels ook weer in beeld.
Op dit moment is het beleid om het afval eerst 100 jaar bovengronds op te slaan en om die tijd te gebruiken voor onderzoek naar een verantwoorde (?) eindberging. Maar dat neemt niet weg dat de berichtgeving een aantal leden van de actiegroep Pieterburen-Tegengas alweer heeft wakkergeschud. Zij houden de vinger aan de pols en nemen waar nodig contact op met lokale en provinciale bestuurders. Ook de federatie Natuur en Milieu heeft al uitgesproken dat ondergrondse berging in Noord Nederland niet acceptabel is.

Hopelijk komt men op tijd tot het besef dat de opslag van kernafval in zoutkoepels in een gebied met aardbevingsdreiging ondenkbaar is!

Opening dorpshuis

Het isdorpshuis-1 zover! Na een grondige verbouwing opent het dorpshuis zijn deuren. De officiële opening door wethouder Herwil van Gelder vindt plaats op vrijdag 3 oktober, maar daaraan voorafgaand is er op zaterdag 27 september al een lunch voor alle inwoners. Tijdens de lunch kan de jeugd onder leiding van Sytske Feitsma werken aan een tegenmozaïek, dat t.z.t. een permanente plek zal krijgen in het dorpshuis.

Kijk voor meer details in de agenda op deze site en op de website van het dorpshuis, waar ook een uitgebreide fotoreportage te vinden is van de verbouwing.

Ouders voeren actie voor behoud De Getijden

Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft dit besluit op 14 mei meegedeeld aan de ouders van de leerlingen. Het wil het Montessori-onderwijs onderbrengen bij De Octopus in Eenrum. De inspanningen van de ouders om de school te behouden, daarin onder meer gesteund door Dorpsbelangen, hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Lees hier en hier de berichtgeving op RTV-Noord. Vanavond (15 mei) om 18.00 uur besteedt RTV-Noord aandacht aan de reacties van ouders op het besluit van Lauwers en Eems.

De ouders, die zich enige tijd geleden verenigd hebben in de Steungroep De Getijden, laten het er niet bij zitten. Via Facebook verspreidden ze het onderstaande bericht:

Officiële mededeling van Steungroep De Getijden:

“Gisteravond heeft directeur-bestuurder van schoolbestuur Lauwers en Eems, Marianne Volp, aangekondigd per 1 augustus 2015 geen onderwijs meer te willen aanbieden op de huidige locatie van Montessori-basisschool De Getijden in Pieterburen. De bestuurders willen het onderwijs vanaf die datum aanbieden bij http://www.octopuseenrum.nl/ in Eenrum.

Helaas heeft het schoolbestuur Lauwers en Eems (LeE) tot op de dag van vandaag niet gereageerd op het gedegen, financieel goed onderbouwde, rapport (en oplossing) van de Steungroep Ouders De Getijden. Dit tot grote teleurstelling van alle ouders. Het schoolbestuur argumenteert slechts met algemene terminologie als ‘in het kader van kwaliteit, duurzaamheid en werkgeverschap zien wij geen toekomst voor De Getijden’.

De ouders hebben geen enkel steekhoudend argument ontvangen. Bovendien is de ruimte van obs De Octupus Eenrum erg krap voor de plaatsing van een extra onderwijssysteem. LeE wil dat het Montessori-systeem in zijn geheel wordt verhuisd naar Eenrum, waarvoor minstens vier klaslokalen nodig zijn, terwijl daar slechts twee klaslokalen beschikbaar zijn. Ook is er weinig speelruimte buiten de school die nu wel beschikbaar is in Pieterburen. Op onze vraag of het schoolbestuur daar al aan heeft gedacht, wordt geantwoord dat daar nog niet is over nagedacht.

Kortom, we kunnen als ouders van De Getijden geen genoegen nemen met dit besluit van het schoolbestuur. Vooral omdat het bestuur geen onderbouwd plan heeft voor ‘sluiting’.

De Steungroep bestudeert op dit moment mogelijkheden om de bestuurlijke rol van Lauwers en Eems over te nemen middels een partnerschap met óf de gemeente De Marne (naar het voorbeeld van scholen in Vlagtwedde) óf via de dorpsgemeenschap in Pieterburen en Westernieland. Gelukkig onderzoekt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs nu of ouders de mogelijkheid kunnen krijgen de laatste school in een dorp over te nemen. Dekker is hiermee ingegaan op een verzoek van Jan Schuurman Hess uit het Zeeuwse dorpje Kats en een motie van Tweede Kamerlid Loes Ypma. De gedachte hierachter is dat de lokale dorpsgemeenschap het bestuur van een met sluiting bedreigde dorpsschool kan overnemen.

Reacties van ouders op de mededeling van LeE zijn vanavond vanaf 18 uur te zien op RTV Noord.
www.rtvnoord.nl

Wordt Vervolgd.

PS. Media kunnen via het volgende telefoonnummer contact opnemen met Steungroep De Getijden: 06-33774430″

Array