Schoolbestuur Lauwers en Eems heeft dit besluit op 14 mei meegedeeld aan de ouders van de leerlingen. Het wil het Montessori-onderwijs onderbrengen bij De Octopus in Eenrum. De inspanningen van de ouders om de school te behouden, daarin onder meer gesteund door Dorpsbelangen, hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Lees hier en hier de berichtgeving op RTV-Noord. Vanavond (15 mei) om 18.00 uur besteedt RTV-Noord aandacht aan de reacties van ouders op het besluit van Lauwers en Eems.

De ouders, die zich enige tijd geleden verenigd hebben in de Steungroep De Getijden, laten het er niet bij zitten. Via Facebook verspreidden ze het onderstaande bericht:

Officiële mededeling van Steungroep De Getijden:

“Gisteravond heeft directeur-bestuurder van schoolbestuur Lauwers en Eems, Marianne Volp, aangekondigd per 1 augustus 2015 geen onderwijs meer te willen aanbieden op de huidige locatie van Montessori-basisschool De Getijden in Pieterburen. De bestuurders willen het onderwijs vanaf die datum aanbieden bij http://www.octopuseenrum.nl/ in Eenrum.

Helaas heeft het schoolbestuur Lauwers en Eems (LeE) tot op de dag van vandaag niet gereageerd op het gedegen, financieel goed onderbouwde, rapport (en oplossing) van de Steungroep Ouders De Getijden. Dit tot grote teleurstelling van alle ouders. Het schoolbestuur argumenteert slechts met algemene terminologie als ‘in het kader van kwaliteit, duurzaamheid en werkgeverschap zien wij geen toekomst voor De Getijden’.

De ouders hebben geen enkel steekhoudend argument ontvangen. Bovendien is de ruimte van obs De Octupus Eenrum erg krap voor de plaatsing van een extra onderwijssysteem. LeE wil dat het Montessori-systeem in zijn geheel wordt verhuisd naar Eenrum, waarvoor minstens vier klaslokalen nodig zijn, terwijl daar slechts twee klaslokalen beschikbaar zijn. Ook is er weinig speelruimte buiten de school die nu wel beschikbaar is in Pieterburen. Op onze vraag of het schoolbestuur daar al aan heeft gedacht, wordt geantwoord dat daar nog niet is over nagedacht.

Kortom, we kunnen als ouders van De Getijden geen genoegen nemen met dit besluit van het schoolbestuur. Vooral omdat het bestuur geen onderbouwd plan heeft voor ‘sluiting’.

De Steungroep bestudeert op dit moment mogelijkheden om de bestuurlijke rol van Lauwers en Eems over te nemen middels een partnerschap met óf de gemeente De Marne (naar het voorbeeld van scholen in Vlagtwedde) óf via de dorpsgemeenschap in Pieterburen en Westernieland. Gelukkig onderzoekt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs nu of ouders de mogelijkheid kunnen krijgen de laatste school in een dorp over te nemen. Dekker is hiermee ingegaan op een verzoek van Jan Schuurman Hess uit het Zeeuwse dorpje Kats en een motie van Tweede Kamerlid Loes Ypma. De gedachte hierachter is dat de lokale dorpsgemeenschap het bestuur van een met sluiting bedreigde dorpsschool kan overnemen.

Reacties van ouders op de mededeling van LeE zijn vanavond vanaf 18 uur te zien op RTV Noord.
www.rtvnoord.nl

Wordt Vervolgd.

PS. Media kunnen via het volgende telefoonnummer contact opnemen met Steungroep De Getijden: 06-33774430″

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Array