De verkeerswerkgroep Veilig Pieterburen heeft voor een dertigtal dorpsgenoten zijn plannen gepresenteerd om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren. Men ziet vooral heil in het aanleggen van een drietal slalommen om de snelheid te verlagen. De plannen zullen worden besproken met de gemeente waarna een en ander wordt uitgevoerd. Wie nog wil reageren kan dat doen via de website van de werkgroep.

Array