Vergaderingen

Algemene Ledenvergadering 24 maart 2015

Agenda:

 1. Opening
 2. Verslag jaarvergadering 2014 (zie hieronder, verslag ALV 7 mei 2014)
 3. Jaarverslag afgelopen jaar
 4. Financiën
 5. Benoeming kascommissie
 6. Contributie
 7. Pieterbuurster Courant
 8. Dorpszaken
  • Voortbestaan obs De Getijden
  • Kerstbomen
  • Contacten gemeente
  • Schouwrondes
 9. Speeltuincommissie
 10. Voortzetting Dorpsbelangen en samenwerking met het dorp
 11. Rondvraag
Array